Wat zijn video-analytics?

Videobewakingssystemen produceren enorme hoeveelheden videobeelden. Wegens gebrek aan tijd of middelen worden de meeste van deze video’s echter nooit bekeken. Daardoor krijgen veiligheidsincidenten niet de aandacht die ze nodig hebben en worden verdachten personen of objecten niet herkend. Deze uitdagingen hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van video-analytics.

 

Video-analytics zijn software-applicaties die automatisch incidenten herkennen, beschrijvingen geven van wat er daadwerkelijk gebeurt in de video (zogenaamde metadata), die kan worden gebruikt om personen, auto’s en andere objecten die aangetroffen in de videostream vast te leggen, evenals hun verschijning en bewegingen. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt als basis waarop acties uit te voeren, bijvoorbeeld om te beslissen of de veiligheidspersoneel moet worden aangemeld, of als een opname moet worden gestart.

Video analytics bieden vele voordelen, zoals:

 

  • Kostenbesparingen – vermindert minder video via het netwerk die wordt verzonden en zodoende het netwerk belast voor wat betreft streaming en opslagd
  • Tijdbesparingen – controle en zoeken in de video-opnamen gemakkelijker op basis van incidenten is veel eenvoudiger en effectiever. Het analytische software pakket verschaft u direct de informatie zonder te hoeven zoeken indien juist ingesteld. De kans op het missen van belangrijke veiligheidsincidenten wordt naar een nulpunt teruggebracht
  • Grotere efficiëntie – automatisch monitoring video voor veiligheidsincidenten voorkomt misdaad, in plaats van gewoon reactie na de gebeurtenis.
  • Integratie met derden software verhoogt u bedrijfsresultaat – video gegevens integreren met andere systemen, zoals het tellen via een topegangscontrole systeem of het tellen van winkelend publiek betekent dat het stelsel van toezicht kan bijdragen inzichten en nieuwe oplossingen voor andere zakelijke functies.

Centraal of gedistribueerd analyseren

De eerste video-analytics, gebruikt in analoge systemen, werden gecentraliseerd. In deze installaties, werd video overgedragen aan de digitale Video Recorder (DVR), waar de analyse plaats vond. Dit betekende dat alle videobeelden moesten worden overgebracht waarbij er velen uren video aanwezig was zonder incidenten die allemaal leen belasting gaven op het netwerk en de opslagunit van het systeem. Dit proces vereist ook extra en dure servers, voor het verwerken van deze grote hoeveelheden gegevens.

De nieuwste generatie video-analytics – verdeeld of rand analytics – verdeelt de videoverwerking naar de locatie waar het meest zinvol, dat wil zeggen in de camera of de video-encoder. Analyseren aan de bron betekent dat er geen speciale analytics-servers nodig zijn, en waarop de analyse wordt uitgevoerd op de niet-gecomprimeerde video-feed, het creëren van een veel meer rendabele en flexibele architectuur.

Mogelijkheden

Sunell camera’s hebben standaard 12 analytische mogelijkheden aan boord die heel eenvoudig in te stellen zijn. Samen met de H.265+-encryptie is een vermindering van netwerk- en opslaggebruik tot 70% mogelijk.
Heeft u meer wensen of zit de analytische oplossing die u zoekt er niet bij? Dan kunnen wij onze Sunell H.265+ camera’s ook koppelen aan een analytisch softwarepakket die de onderstaande analytische algoritmen aan boord heeft.
 

Voorbeelden

Counting

Heatmap

Deeplearning

Alarms

Wilt u meer weten over deze oplossing neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of demonstratie.