Camerabewaking in de zorg

Om goede zorg te kunnen bieden is veiligheid een belangrijk onderdeel in uw instelling. Medewerkers moeten adequaat kunnen reageren op calamiteiten in welke vorm dan ook. Een betrouwbaar systeem dat moet de veiligheid in uw instelling waarborgen en uw medewerkers de mogelijkheid geven adequaat te kunnen reageren op calamiteiten in welke vorm dan ook.
Het is daarom van (levens)belang dat u beschikt over betrouwbare systemen voor veiligheid en alarmcommunicatie. Systemen die u waarschuwen zodra zich een calamiteit voordoet en die uw hulpverleners snel van alle benodigde informatie voorzien, om doeltreffend te kunnen handelen.

 

Wij verdiepen ons graag in uw situatie en met onze kennis en ervaring bedenken we oplossingen die aansluiten op uw situatie, specifieke wensen en budget. Dit zijn integrale oplossingen voor kritische communicatie, veiligheid en (persoons)beveiliging.

 

Mogelijkheden in het kort:

  • observation
  • incident management
  • learning
  • VOIP
  • live observation patient

CCTV

Camerabewaking optimaliseert de zorg

Speciaal voor zorginstellingen heeft DSI oplossingen die helpen uw zorgkwaliteit te optimaliseren en uw medewerkers ondersteunen. De oplossingen zijn gebaseerd op open IP-technologie, waardoor uw zorg- , alarmerings-, domotica- en beveiligingssystemen met elkaar verbonden kunnen worden.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld het verpleegoproepsysteem met video-observatie aan het toegangscontrolesysteem verbinden. Net zo gemakkelijk kan ook de brandmeldinstallatie worden verbonden met uw NEN 2575 ontruimingsinstallatie en uw BHV-systeem. Bij een alarmmelding van welke aard dan ook, verzamelt u eenvoudig informatie, roept u de juiste medewerkers op, eventueel geautomatiseerd .
Via welk communicatiemiddel doet er niet toe, bijvoorbeeld pagers of (smart)phones van verschillende merken. Iedere activiteit wordt gelogd en is beschikbaar voor rapportages, zoals de historie van de alarmoproepen en acceptaties, of een overzicht van reactietijden en de overschrijdingen daarop. Zo kunnen er camera’s in een operatiekamer worden geplaatst en middels de 4K-opnames als leermateriaal worden ingezet. Ook kunnen de camera’s ingezet worden als extra controle op patiënten die op de intensive care liggen of patiënten die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn.
Vanzelfsprekend voldoen deze oplossingen aan CE-markering medische hulpmiddelen klasse 1, conform de Medical Device Directive (MDD), Nederlandse Wet Medische Hulpmiddelen (WMH) en Besluit Medische Hulpmiddelen (BMH) en zijn deze ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

 
Wilt u meer weten over deze oplossing neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of demonstratie.

Hier hebben wij al ervaring mee

RAVBrabant