Waarom zetten we camerabeveiliging in bij evenementen?

Camerabeveiliging is een extra toevoeging op de bewakers die op een evenement lopen. Het terrein kan overzichtelijk in beeld gebracht worden omdat de camerabeveiliging over het publiek heen kijkt, waardoor eventuele calamiteiten eerder opgemerkt worden.

Een bijkomend voordeel is dat je mensen die betrokken zijn bij een incident duidelijk in beeld kunt brengen. De beelden die geëxporteerd worden vanuit de recorder zijn beveiligd en kunnen niet gemanipuleerd worden. Hierdoor zijn deze beelden bijzonder geschikt als bewijsmateriaal voor beveiliging of politie.

Event camerabeveiliging is makkelijk op te zetten en kan na een korte uitleg met gemak bediend worden door een beveiliger of door iemand die door de organisatie hiervoor wordt aangewezen. Het systeem kan door de organisatie tegelijkertijd ingezet worden om zicht te houden op de drukte in bepaalde gebieden van het evenement (crowd control). Ook is het systeem ideaal als terreinbewaking voor ‘s nachts in de dagen vóór of ná het evenement.
Ieder evenement heeft te maken met vergunningen en zeer hoge kosten voor de beveiliging. Een vergunning voor een evenement is in 80% van de gevallen zelfs een verplichting van camera’s door een gecertificeerd bedrijf welke deze diensten ook mag aanbieden. Iedere organisatie zal zo veel mogelijk geld willen besparen op de beveiliging gezien dit een zeer grote kostenpost is. Door gebruik te maken van beveiligingscamera’s kan u de kosten van manuren enorm naar beneden krijgen, maar ook kan u incidenten eerder waarnemen en voorkomen.
Denkt u eens de eenvoudig tellen van personen via een camera systeem of het scannen van personen of verboden objecten zoals steek- en vuurwapens, vloeistoffen in een snel tempo zonder wachttijden en met een betrouwbaarheid van 96%.
Uw voordelen:

 • Voorkomen van escalatie doordat men eerder kan optreden bij ongeregeldheden
 • Drugshandel en -gebruik gemakkelijker te constateren
 • Onopvallend volgen van verdachte personen
 • Camerabeelden kunnen worden gebruikt in een eventueel strafproces
 • Bevordering van de veiligheid van uw evenement
 • Preventieve werking
 • Beveiliging van eigendommen
 • Meer overzicht door zicht van bovenaf
 • Pakkans van daders is groter. De aangiftebereidheid van slachtoffers wordt hierdoor tevens groter.
 • Herkenning van personen
 • Nauwe samenwerking met beveiligingspersoneel waardoor ordeverstoring kan worden tegengegaan
 • De beelden bieden bij eventueel ingrijpen leerpunten voor toekomstige interventies
 • ATM-controle

CCTV
Wij leveren en plaatsen de tijdelijke camerasystemen voor gemeenten, overheden en evenementenorganisaties. Dit doen wij geheel naar de wens van de klant en volledig op maat voor ieder evenement.