Beveiligingsoplossingen voor onderwijsinstellingen

Binnen het voortgezet onderwijs, zoals ROC’s, hogescholen en universiteiten, hebben grote groepen studenten vrij toegang tot gebouwen en terreinen waar steeds vaker kostbare apparatuur opgesteld staat en vertrouwelijke onderzoeksgegevens aanwezig zijn. Er heerst een open en vrije cultuur die behouden moet worden.
De grootschaligheid van de huidige onderwijsinstellingen bemoeilijkt het houden van overzicht over wie wel en wie niet binnen de gebouwen thuishoort. Daarnaast neemt het aantal incidenten op het gebied van vandalisme, diefstal en agressie toe. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met omstandigheden zoals calamiteiten. Het realiseren van een effectieve beveiliging van onderwijsinstellingen is een uitdagende opdracht.

 

Mogelijkheden in het kort:

  • observation
  • counting
  • incitent management
  • learning
  • conference calling

Onderwijs

Optimale beveiligingsoplossing

 
Vanuit de door ons ontwikkelde Best Practices kan onze partner Mactwin in korte tijd en tegen zeer beperkte kosten voor iedere onderwijsinstelling een optimale security-oplossing ontwikkelen en implementeren. Wij zetten op een doordachte wijze security maatregelen in, op het gebied van inbraak, toegangscontrole, cameraobservatie en brand & ontruiming, zonder dat het open karakter van uw onderwijsinstelling in gevaar komt.

Integratie

 
Door het implementeren van een centraal Security Management Informatie Systeem, kan uw beveiligingsinfrastructuur gemanaged worden. Het systeem ondersteunt uw medewerkers bij het nemen van de juiste beslissing en het uitvoeren van de juiste acties op het juiste moment in geval van een beveiligingsincident of crisis.

Ook kunt u hiermee aanzienlijk besparen op operationele beveiligingskosten. We integreren toegangscontrole, inbraakdetectie, camera-observatie, video-analyse en andere beveiligingssystemen in projecten.

Hier hebben wij al ervaring mee

Scholengemeenschap